THÔNG
BÁO

Xem tất cả...

SỰ
KIỆN

Xem tất cả...

Khóa huấn luyện kỹ năng cấp cứu y khoa cơ bản trong thực hành

Các học viên tham gia thực hành các tình huống mô phỏng cấp cứu y khoa thường gặp như sốc phản vệ, đau ngực cấp, hạ...

Tập huấn giảng viên tham gia lượng giá OSCE Summative dành cho sinh viên y khoa năm 2 tại ATCS

Giảng viên bộ môn sẽ tham gia 2 buổi tập huấn tại ATCS, trong các buổi tập huấn giảng viên thực hành chấm thi bằng cách sử...

Tập huấn xây dựng trạm OSCE cho Chương trình Phát triển Giảng viên của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tại buổi tập huấn, các giảng viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có những trải nghiệm thực tế như sử dụng hệ...

HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC

Xem tất cả...