Hội nghị Giáo dục Y Khoa toàn quốc lần thứ VII với chủ đề “Lượng giá trong giáo dục y học dựa trên năng lực: Thách thức và giải pháp” do Hội Giáo dục Y học Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 10 và 11/11/2023, với sự tham gia trình bày của nhiều chuyên gia quốc tế về chủ đề lượng giá.

Tập thể Trung tâm ATCS tham gia Hội nghị giáo dục y học lần thứ VII

     Tại phiên Tiền Hội nghị ngày 10/11/2023, GS. Hồ Hội – Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech, El Paso có bài báo cáo nội dung “Xây dựng trạm OSCE”, GS. Olle Ten Cate – Trường Đại học Y khoa Utrecht chia sẽ nội dung “ Lượng giá tại nơi làm việc” …

GS. Hồ Hội trình bày về chủ đề "Xây dựng trạm OSCE"

          Trong phiên chính thức Hội nghị, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng đã có các trình bày các nghiên cứu:

     [1] TS. BS Nguyễn Thị Minh Tân chủ đề “Đánh giá tính tin cậy giữa các giảng viên trong lượng giá sinh viên y khoa năm thứ 2 trong kỳ thi OSCE về kỹ năng khám phổi”

     [2] ThS. BS Lê Quốc Bảo với chủ đề “Đảm bảo tính giá trị nội dung của trạm thi OSCE hỏi bệnh sử cho sinh viên y đa khoa năm thứ hai”;

     [3] ThS. BS Hồ Ngọc Lợi báo cáo phiên Poster với chủ đề “Công nghệ mô phỏng trong hồi sức tim phổi với mô hình bán thân: một nghiên cứu thử nghiệm của sinh viên y khoa năm 2”.

     [4] Đặt biệt là chủ đề báo cáo của ThS. BS. Đoàn Thị Thu Hoa “Thiết lập chuẩn đậu”.

     

TS. Minh Tân và ThS. Thu Hoa trình bày báo cáo tại Hội nghị

     

ThS. Quốc Bảo và ThS. Ngọc Lợi trình bày báo cáo tại Hội nghị