Nhằm hỗ trợ cho việc phát triển, nâng cao năng lực Người bệnh chuẩn (NBC), vào ngày 11/9/2023 Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) đã tổ chức Hội thảo với các nội dung:

          - Tổng kết chương trình NBC năm học 2022 – 2023.

          - Lập kế hoạch hoạt động, phát triển năng lực NBC trong năm học 2023 - 2024.

    Trong thời gian tới, Chương trình phát triển NBC sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác huấn luyện và lượng giá kỹ năng của sinh viên, đồng thời tăng cường các đợt tập huấn cho NBC về các kỹ năng phản hồi cho sinh viên với nhiều hình thức như phản hồi bằng lời, phản hồi thông qua bảng kiểm, hoặc sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính bảng. Các kết quả ghi nhận được từ quá trình phát triển, năng cao kĩ năng cho phản hồi của Người bệnh chuẩn sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ NBC, đồng thời đóng góp hiệu quả vào các hoạt động nghiên cứu khoa học về huấn luyện và lượng giá trong môi trường mô phỏng lâm sàng.

CN. Trần Kim Ngân – Chuyên viên phụ trách chương trình NBC báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và mục tiêu hành động năm học 2023-2024.

     Bên cạnh đó, đội ngũ NBC cũng được chia sẻ những kiến thức y khoa bổ ích thông qua phần trình bày của ThS. BS. Hồ Ngọc Lợi với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi”. Đồng thời, TS. BS. Nguyễn Xuân Cẩm Huyên – Chuyên gia tư vấn cho chương trình phát triển NBC, đã lắng nghe những góp ý, giải đáp thắc mắc của NBC và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích nhằm hỗ trợ cho việc phát triển và cải thiện chất lượng
đội ngũ NBC tại Trung tâm ATCS.

ThS.BS. Hồ Ngọc Lợi – Trưởng Đơn vị Hành chính, Giảng viên trung tâm ATCS chia sẻ chuyên đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

TS. BS. Nguyễn Xuân Cẩm Huyên – Chuyên gia tư vấn Chương trình NBC phát biểu góp ý sau khi nghe NBC chia sẻ kinh nghiệm, cảm nghĩ và đề xuất cải tiến chất lượng.

Đội ngũ Người bệnh chuẩn ATCS.