Nhằm nâng cao năng lực thực hành cho các bác sĩ và học viên sau đại học, đặc biệt trong lĩnh vực nhi khoa, Bộ môn Ngoại Nhi đã phối hợp với Trung tâm ATCS tổ chức các khóa đào tạo y khoa liên tục với chuyên đề “Hồi sức cấp cứu Ngoại Nhi” vào các ngày 17, 18,19/8/2022 (khóa 1) và ngày 22,23,24/8/2022 (khóa 2) với các giảng viên là chuyên gia đến từ Đại học Illinios và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tyrian – Hoa kỳ. Chương trình đào tạo chú trọng hướng dẫn học viên các nội dung về kỹ năng, kiến thức, thái độ trong hồi sức cấp cứu Ngoại Nhi. Học viên được thực hành qua các ca mô phỏng lâm sàng chấn thương ở bệnh nhân ngoại nhi mô phỏng, lượng giá năng lực thực tế trên các mô hình qua hệ thống iclickers và phòng mô phỏng tại Trung tâm ATCS.

PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan – Trưởng Khoa Y  phát biểu khai mạc chương trình

     

Giảng viên hướng dẫn và lượng giá học viên tại phòng mô phỏng của ATCS.

   

Học viên thực hành tình huống lâm sàng tại phòng mô phỏng của ATCS