Huấn luyện mô phỏng lâm sàng là một phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo y khoa và năng lực người học, cho phép người học có thể thực tập nhiều lần trên mô hình và người bệnh chuẩn để hoàn thiện kỹ năng trước khi thực hiện trên người bệnh thật tại bệnh viện.

     Thực hiện kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2023 – 2028 hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm huấn luyện kỹ năng các trường đại học khối ngành sức khoẻ trong cả nước, Trung tâm ATCS đã tổ chức Khóa huấn luyện về giảng dạy mô phỏng lâm sàng cho các giảng viên đến từ trường Đại học Phenikaa trong thời gian 2 tuần với các nội dung cơ bản quan trọng về mô phỏng lâm sàng, lựa chọn phương thức mô phỏng, sử dụng hiệu quả mô hình trang thiết bị, chương trình huấn luyện năng lực người bệnh chuẩn. Chương trình tập huấn đặt biệt chú trọng đến việc trải nghiệm thực tế cho các thầy cô về các phương pháp debriefing, xây dựng và vận hành trạm OSCE formative và summative, các nguyên tắc trong lượng giá năng lực thực hành tại ATCS.

Một số hình ảnh các buổi huấn luyện:


Xây dựng và vận hành trung tâm mô phỏng lâm sàng.
 
Lựa chọn mô hình trang thiết bị mô phỏng phù hợp.


Chương trình Người bệnh chuẩn trong mô phỏng lâm sàng.


Tính giá trị và độ tin cậy, xác định điểm cắt OSCE.

Tham quan Khoa Điều dưỡng kỹ thuật y học.

Các giảng viên ATCS và các giảng viên ĐH Phenikaa chụp hình lưu niệm cuối khóa huấn luyện.