Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ 5, lịch huấn luyện Kỹ năng Ngoại Nhi như sau:

            Giờ giảng: ca 1 (07g15), ca 2 (09g15)

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Một số điều cần lưu ý để tránh sai sót.

 

ATCS.