Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Liên Chi hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) - Khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM tổ chức Buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ lần 1 bằng hình thức trực tuyến.

Chuyên đề của buổi sinh hoạt: Sa Sút Trí Tuệ - Chóng Mặt – Thần Kinh Ngoại Biên

Thời gian: 13g30 - 16g30, thứ năm, 25/03/2021

Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

13g30-13g35

  Phát biểu

  PGS.TS. Vũ Anh Nhị - Chủ tịch Liên Chi hội Thần kinh học Tp. HCM

13g35 – 14g00

  Sa Sút trí tuệ thể Lewy

  TS.BS. Trần Công Thắng - Đại học Y Dược Tp.HCM

14g00 – 14g25

  Chẩn đoán và điều trị rối loạn tiền đình ngoại biên BPPV và bệnh Ménìere

  TS.BS. Lê Văn Tuấn - Đại học Y Dược Tp.HCM

14g25 – 14g50

  Thay đổi thể tích hải mã trên người bệnh Alzheimer.

  ThS.BS. Đoàn Văn Anh Vũ - Bệnh viện Quân Y 175

14g50 – 15g15

  Trường hợp lâm sàng thần kinh ngoại biên

  ThS.BS. Nguyễn Thị Kim Thoa - Đại học Y Dược Tp. HCM

15g15 – 15g30

  Thảo luận

  Chủ tọa và Ban giảng huấn

15g30 – 16g00

Online post-test (thực hiện tại đây) hạn cuối 23g59 ngày 26/03/2021

Link xem trực tiếp buổi sinh hoạt (bên dưới)