Để tạo điều kiện cho sinh viên được tự học các kỹ năng Điều dưỡng tại Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS), Trung tâm thông báo đến sinh viên có nhu cầu đăng ký tự học liên hệ Trung tâm đăng ký theo thông tin như sau:

  • Sinh viên đăng ký theo tổ.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 16/09 – 27/09/2019.
  • Nơi đăng ký: văn phòng ATCS – lầu 11.
  • Sinh viên sau khi đăng ký cần theo dõi trang web atcs.ump.edu.vn để biết lịch ôn tập cụ thể cho từng nhóm.
  • Thời gian ôn tập: từ ngày 30/09/2019 – 22/11/2019
  • Chi tiết thông báo (xem tại đây)

 

ATCS.