KỸ NĂNG THĂM KHÁM Y KHOA

Chuẩn năng lực: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng viết và trình bày bệnh án; có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám các hệ cơ quan, phát hiện được các biểu hiện bất thường; trình bày đầy đủ các bước và thực hiện đúng kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, kỹ thuật đặt nội khí quản, kỹ thuật đặt thông niệu đạo – bàng quang.

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong học phần này sinh viên:

Kiến thc

1. Trình bày được các phần cơ bản của một bệnh án y khoa.

2. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của thăm khám lâm sàng các hệ cơ quan.

3. Giải thích được cơ chế sinh bệnh học và ý nghĩa của các dấu hiệu và triệu chứng bất thường.

4. Trình bày được các bước thực hiện kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, kỹ thuật đặt nội khí quản, kỹ thuật đặt thông niệu đạo – bàng quang.

Kỹ năng

1. Viết bệnh án và trình bày bệnh án.

2. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám cơ bản của các hệ cơ quan.

3. Phát hiện được các triệu chứng thực thể bất thường và giải thích được cơ chế sinh bệnh học của chúng.

4. Thực hiện đúng kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, kỹ thuật đặt nội khí quản, kỹ thuật đặt thông niệu đạo – bàng quang.

Thái độ

1. Giao tiếp tốt và tôn trọng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng sự.

2. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân và gia đình.

3. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử).


Lượng giá kết thúc: lượng giá theo bảng kiểm (TẠI ATCS)

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng cho sinh viên Y năm thứ 3