KỸ NĂNG THĂM KHÁM Y KHOA

Chuẩn năng lực: Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám Sản - Phụ khoa và Nhi khoa, phát hiện được các biểu hiện bất thường; và thực hiện các kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh và bà mẹ của bệnh nhi.

Mục tiêu học tập Sau khi học xong học phần này sinh viên:

Kiến thc

1. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của thăm khám Sản – Phụ khoa.

2. Giải thích được cơ chế sinh bệnh học và ý nghĩa của các dấu hiệu và triệu chứng bất thường.

3. Trình bày được các bước thực hiện kỹ thuật Nhi khoa: phun khí dung, chọc dò tủy sống.

4. Trình bày được các bước thực hiện kỹ thuật Sản – Phụ khoa: phết mỏng cổ tử cung, đặt dụng cụ tử cung, đỡ sanh thường, làm rốn trẻ sơ sinh, cắt khâu tầng sinh môn.

5. Trình bày được các bước giao tiếp với người bệnh và bà mẹ của bệnh nhi.

Kỹ năng

1. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám cơ bản của thăm khám Sản – Phụ khoa.

2. Phát hiện được các triệu chứng thực thể bất thường và giải thích được cơ chế sinh bệnh học của chúng.

3. Thực hiện đúng kỹ thuật Nhi khoa: phun khí dung, chọc dò tủy sống.

4. Thực hiện đúng kỹ thuật Sản – Phụ khoa: phết mỏng cổ tử cung, đặt dụng cụ tử cung, đỡ sanh
thường, làm rốn trẻ sơ sinh, cắt khâu tầng sinh môn.

5. Giao tiếp tốt, đưa ra được hướng dẫn cụ thể cho người bệnh và bà mẹ bệnh nhi.

Thái độ

1. Giao tiếp tốt và tôn trọng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng sự.

2. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân và gia đình.

3. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử).

Lượng giá kết thúc: lượng giá theo bảng kiểm (TẠI ATCS)

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng cho sinh viên Y năm thứ 4