KỸ NĂNG THĂM KHÁM Y KHOA

Chuẩn năng lực: Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám Tai – Mũi - Hon ̣ g, phát hiện được các biểu hiện bất thường; trình bày đầy đủ các bước và thực hiện đúng kỹ thuật nong da quy đầu và nong hậu môn.

Mục tiêu học tập Sau khi học xong học phần này sinh viên:

Kiến thc

1. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của thăm khám Tai – Mũi - Họng.

2. Giải thích được cơ chế sinh bệnh học và ý nghĩa của các dấu hiệu và triệu chứng bất thường.

3. Trình bày được các bước thực hiện kỹ thuật nong da quy đầu và nong hậu môn.

Kỹ năng 1. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám cơ bản của thăm khám Tai – Mũi - Họng.

2. Phát hiện được các triệu chứng thực thể bất thường và giải thích được cơ chế sinh bệnh học của chúng.

3. Thực hiện đúng kỹ thuật kỹ thuật nong da quy đầu và nong hậu môn.

Thái độ

1. Giao tiếp tốt và tôn trọng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng sự.

2. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân và gia đình.

3. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử).

Lượng giá kết thúc: lượng giá theo bảng kiểm (TẠI ATCS)

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng cho sinh viên Y năm thứ 5