BAN TƯ VẤN TRUNG TÂM ATCS

 

GS. Hồ Hội

Trưởng Ban Cố vấn cho Trung tâm ATCS

Giám đốc Chương trình CEP

 

 

GS. Hồ Kim Tuyến

Thành viên Ban Cố vấn cho Trung tâm ATCS

Đồng Giám đốc Chương trình CEP

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS)

Phó Trưởng Văn phòng Khoa Y

Thạc sĩ Giáo dục Y học

 Email: nguyenthimyhanh@ump.edu.vn

Đoàn Thị Thu Hoa

Thành viên Ban tư vấn ATCS

Giảng viên

Thạc sĩ Giáo dục Y khoa - Thạc sĩ Nhi khoa

Email: doanthuhoa@ump.edu.vn

ĐƠN VỊ GIÁO DỤC

Lê Quốc Bảo - Trưởng Đơn vị Giáo dục

Giảng viên

Thạc sĩ Y học chuyên ngành Y học chức năng

Email: baole@ump.edu.vn

 

Nguyễn Ngọc Tú

Giảng viên

Thạc sĩ Y học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu - Chống độc

Email: tunguyen@ump.edu.vn

 

Ngô Thị Trúc Ly

Kỹ thuật viên

Y sĩ đa khoa

Email: ngothitrucly@ump.edu.vn

 

Trần Quốc Thuận

Kỹ thuật viên

Trung cấp Điều dưỡng

Email: thuantran@ump.edu.vn

 ĐƠN VỊ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

Hồ Ngọc Lợi - Trưởng Đơn vị Quản trị hành chính

Giảng viên

Bác sĩ đa khoa

Email: hongocloi@ump.edu.vn

 

Huỳnh Thị Hằng Ni

Kỹ thuật viên - Thư ký

Cao đẳng Điều dưỡng

Email: nihuynh@ump.edu.vn

 

Trần Kim Ngân

Chuyên viên

Cử nhân Ngữ văn Pháp

Email: ngantran@ump.edu.vn

 

Phạm Thị Tâm

Y công

 

ĐƠN VỊ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRANG THIẾT BỊ

Phạm Tuấn Anh - Trưởng Đơn vị Công nghệ Thông tin - Kỹ thuật

Cử nhân Thiết kế Đồ họa

Email: tuananh@ump.edu.vn

 

Nguyễn Đức Thiện

Kỹ thuật viên - Trang thiết bị mô hình

Cử nhân Công nghệ vật liệu

Email: thiennguyen@ump.edu.vn

 

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC Y HỌC

Đoàn Hữu Trí

Thạc sĩ Y học, Chuyên ngành Nội Thần kinh

Email: tridoan@ump.edu.vn

(Hiện đang tham dự Chương trình học Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học thần kinh

Thời gian: từ ngày 01/10/2017 - 30/9/2021      Địa điểm: Đại học Tsukuba, Nhật Bản)