BAN TƯ VẤN TRUNG TÂM ATCS

 

GS. Hồ Hội

Trưởng Ban Cố vấn cho Trung tâm ATCS

Giám đốc Chương trình CEP

 

 

TS. Hồ Kim Tuyến

Thành viên Ban Cố vấn cho Trung tâm ATCS

Đồng Giám đốc Chương trình CEP

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS)
Phó Trưởng Văn phòng Khoa Y
Thạc sĩ Giáo dục Y học
Email: nguyenthimyhanh@ump.edu.vn

 

Đoàn Thị Thu Hoa

Thành viên Ban tư vấn ATCS
Giảng viên
Thạc sĩ Giáo dục Y khoa - Thạc sĩ Nhi khoa
Email: doanthuhoa@ump.edu.vn

                                                                   


                                                                   ĐƠN VỊ GIÁO DỤC

Lê Quốc Bảo - Trưởng Đơn vị Giáo dục

Giảng viên
Thạc sĩ Y học (Y học chức năng)
Email: baole@ump.edu.vn

 

Nguyễn Thanh Thiên

Kỹ thuật viên
Cử nhân Y tế Công cộng
Email: nguyenthanhthien@ump.edu.vn

 

Ngô Thị Trúc Ly

Kỹ thuật viên
Y sĩ đa khoa
Email: ngothitrucly@ump.edu.vn

                                                                   


                                                                   ĐƠN VỊ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

Hồ Ngọc Lợi - Trưởng Đơn vị Quản trị hành chính

Giảng viên
Thạc sĩ Y học (Lão khoa)
Email: hongocloi@ump.edu.vn

 

Huỳnh Thị Hằng Ni

Kỹ thuật viên - Thư ký
Cử nhân Điều dưỡng
Email: nihuynh@ump.edu.vn

 

Trần Kim Ngân

Chuyên viên
Cử nhân Pháp văn
Email: ngantran@ump.edu.vn

 


                                                                   ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRANG THIẾT BỊ

Phạm Tuấn Anh - Trưởng Đơn vị Công nghệ Thông tin - Kỹ thuật

Chuyên viên
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Email: tuananh@ump.edu.vn

 

Nguyễn Đức Thiện

Kỹ thuật viên - Trang thiết bị mô hình
Cử nhân Công nghệ vật liệu
Email: thiennguyen@ump.edu.vn


                                                                   ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC Y HỌC

Nguyễn Thị Minh Tân - Trưởng Đơn vị Nghiên cứu khoa học

Bác sĩ Nhi khoa
Tiến sĩ Y tế công cộng
Email: nguyenthiminhtan@ump.edu.vn

 

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN:

Đơn vị Phát triển Giảng viên của Khoa Y - Đại học Y Dược TP. HCM cộng tác với ATCS để thực hiện khóa Đào tạo phát triển giảng viên nội bộ vào năm 2018, song song với chương trình CEP (Collaborative Educational Program), nhằm đào tạo giảng viên của Đại học Y Dược TP. HCM trong việc sử dụng và giảng dạy mô phỏng lâm sàng. Mỗi giảng viên tham gia Khóa phát triển giảng viên nội bộ phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt để hoàn thành khóa học và nhận được Chứng chỉ Hoàn thành chương trình.

Danh sách Giảng viên tốt nghiệp các khóa CEP giữa UMP và TTUHSC El Paso, Texas

Danh sách Giảng viên tốt nghiệp các lớp Phát triển Giảng viên của Đại học Y Dược TP. HCM