Chương trình phát triển giảng viên nhằm giúp các giảng viên của ĐHYD TP.HCM nâng cao năng lực trong các công tác giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học, từ đó giúp nâng cao chất lượng và năng lực thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh và cộng đồng. Chương trình cũng giúp các giảng viên phát triển kỹ năng giảng dạy và tận dụng sự hỗ trợ của Văn phòng Phát triển Giảng viên để phát triển sự nghiệp giảng dạy của họ.

         Mục tiêu phát triển giảng viên là giảng dạy các giảng viên về các kỹ năng liên quan đến vị trí của các giảng viên và giúp các giảng viên tiếp tục phát triển các kỹ năng này trong suốt quá trình giảng dạy. Với mục tiêu này, chương trình phát triển giảng viên có thể cung cấp cho các cá nhân kiến thức và kỹ năng về dạy và học, thiết kế và phân phối chương trình học, đánh giá người học và đánh giá chương trình, lãnh đạo và quản lý, nghiên cứu và tìm kiếm học bổng.

         Chương trình phát triển giảng viên của ĐHYD TP HCM bao gồm:

          1. Khóa học Phát triển Giảng viên.

          2. Chương trình theo dõi Phát triển Giảng viên.

          3. Chương trình Tư vấn Giảng viên (Mentoring Program).

         Khóa đào tạo về Phát triển giảng viên (FDC) được tổ chức hàng năm (Dự kiến diễn ra vào học kỳ 1 và 2 của niên khoá). Chương trình đào tạo theo định hướng của FDC bao gồm bốn lĩnh vực: giảng dạy, lượng giá và nghiên cứu, kỹ năng lâm sàng và phát triển lãnh đạo và nghề nghiệp. Khóa học nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các giảng viên và cho các giảng viên cơ hội thực hành nhằm nâng cao năng lực của các giảng viên.

         Sẽ có khoảng 15 đến 20 giảng viên tham gia. FDC được thiết kế để giúp các giảng viên hiểu được đầy đủ các trách nhiệm của giảng viên và của trường, nâng cao kỹ năng giảng dạy và lượng giá, sử dụng hiệu quả các kỹ thuật và công nghệ trong giảng dạy để nâng cao chất lượng và kết quả của việc giảng dạy, phát triển các kỹ năng về nghiên cứu, biết các tiến bộ trong giảng dạy và học thuật và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp lãnh đạo. Văn phòng phát triển giảng viên tập trung vào việc giảng dạy và đào tạo các giảng viên để hỗ trợ việc thực hiện chương trình đổi mới của Khoa Y, các kỹ thuật đánh giá hiệu quả để cung cấp phản hồi đáng tin cậy cho học viên, ứng dụng Adult Learning, Evidence based medicine và Competency based medical Education trong giáo dục y khoa và áp dụng phương pháp giảng dạy tiến bộ cho sinh viên và các học viên. Ngoài ra, các giảng viên lâm sàng sẽ có những cơ hội thú vị để trau dồi kỹ năng lâm sàng của mình tại Trung tâm trong mô phỏng lâm sàng nâng cao (ATCS).

         Chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả các giảng viên phải tham dự toàn bộ các học phần của khoá học, trong trường hợp không thể tham gia đầy đủ thì phải tham dự bổ sung ở các khoá tiếp theo sau đó. Sự kết hợp của nhiều giảng viên được đào tạo giúp các học viên có thể làm việc theo các nhóm nhỏ, cung cấp nhiều cơ hội để thực hành kỹ năng giảng dạy với mục đích nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả của người tham gia trong việc giảng dạy, đánh giá và đưa ra các phản hồi. Các hoạt động bao gồm hội thảo, ghi hình các buổi giảng dạy, các bài tập đóng vai và tham gia các tiết học mô phỏng lâm sàng. Các giảng viên này sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia vào việc giảng dạy và đánh giá cho học viên các khoá học sau.

         Các giảng viên sau khi đạt được chứng chỉ hoàn thành khoá học sẽ được tiếp tục theo dõi bởi Ban chủ nhiệm khoa Y, chủ nhiệm bộ môn và văn phòng phát triển giảng viên. Các sinh viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các giảng viên bằng bảng góp ý hằng năm. Các giảng viên ưu tú sẽ được mời tham gia vào các đợt huấn luyện sau đó.

         Lịch học bao gồm 4 phần:
          1. Giảng dạy
          2. Nghiên cứu và lượng giá
          3. Kỹ năng lâm sang
          4. Phát triển lãnh đạo

Danh sách Giảng viên tốt nghiệp các khóa CEP (Collaborative Educational Program) giữa UMP và TTUHSC El Paso, Texas

Danh sách Giảng viên tốt nghiệp các lớp Phát triển Giảng viên của Đại học Y Dược TP. HCM