Nhằm hỗ trợ cho các hoạt động huấn luyện kỹ năng và lượng giá năng lực sinh viên, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) xây dựng chương trình đào tạo phát triển năng lực Người bệnh chuẩn như: kỹ năng đóng vai, thể hiện tình huống và cho phản hồi. Chương trình được tổ chức định kỳ vào thứ sáu hàng tuần với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn chương trình Người bệnh chuẩn – TS. Nguyễn Xuân Cẩm Huyên. Dự kiến trong tương lai, người bệnh chuẩn sẽ góp phần vào công tác lượng giá năng lực thực hành của sinh viên, góp phần đảm bảo tính khách quan trong lượng giá thực hành mô phỏng lâm sàng.

 

Người bệnh chuẩn được tập huấn và hướng dẫn chi tiết kỹ năng đóng vai

 

Người bệnh chuẩn trực tiếp quan sát và tự đánh giá khả năng đóng vai