Căn cứ Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Texas Tech El Paso về việc hỗ trợ các trang thiết bị mô phỏng nhằm thực hiện các hoạt động giảng dạy trong chương trình Hợp tác Giáo dục (Collaborative Educational Program - CEP), đồng thời căn cứ vào  Phụ lục của Biên bản ghi nhớ (MOU) ký kết ngày 30/12/2020, về việc hỗ trợ cho Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh mượn các trang thiết bị mô hình mô phỏng.

Sáng ngày 27/5/2021, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) đã tiếp nhận, tiến hành kiểm tra vận hành các trang thiết bị mô hình, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho các công tác giảng dạy và thực hành mô phỏng tại ATCS.

    ATCS tiếp nhận các mô hình mô phỏng như Mô hình siêu âm UltraSim, hệ thống Cardionics, CardioSim, Mô hình Hồi sức nâng cao và nhiều thiết bị mô phỏng khác