Nhằm nâng cao năng lực thực hành cho các bác sĩ và học viên sau đại học, đặc biệt trong lĩnh vực sản phụ khoa, Bộ môn Phụ Sản, Hosrem đã phối hợp với Trung tâm ATCS tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục với chuyên đề “Sử dụng vòng nâng cổ tử cung ARABIN trong dự phòng sinh non” vào ngày 7/12/2019 (đợt 1) và ngày 4/1/2019 (đợt 2).

                     

         Giảng viên hướng dẫn đầu giờ và thực hiện pretest – postest bằng hệ thống AIRS              Giảng viên hướng dẫn học viên cách sử dụng vòng nâng cổ tử cung Arabin                             

Trong chương trình, ngoài các bài giảng của các chuyên gia đầu ngành về chiến lược tầm soát thai kỳ nguy cơ cao sinh non, chiến lược dự phòng sinh non trên thai kỳ nguy cơ cao cũng như hiệu quả của Arabin trong dự phòng sinh non, các học viên còn được thực hành và lượng giá năng lực thực tế trên các mô hình, dụng cụ trực quan và đặc biệt là được nhận phản hồi từ các kết quả pretest – posttest bằng hệ thống phản hồi tương tác người học - AIRS của Trung tâm ATCS. Sau buổi huấn luyện, những học viên đạt yêu cầu sẽ nhận được chứng chỉ CME tương ứng.

Giảng viên hướng dẫn cách đặt vòng nâng cổ tử cung Arabin

Học viên được thực hành và lượng giá cách sử dụng vòng Arabin trên mô hình, dụng cụ trực quan