Nhằm có cở sở để hoàn thiện dần chương trình huấn luyện kỹ năng của sinh viên y khoa và giúp gia tăng chất lượng huấn luyện tại ATCS, Trung tâm đã tiến hành khảo sát ý kiến của 410 sinh viên Y2 và 398 sinh viên Y3 về các nội dung liên quan đến formative OSCE và đánh giá nhu cầu đào tạo của sinh viên trong năm học 2018 – 2019.

Ngày 10/07/2019 ATCS đã tổ chức buổi họp thường kỳ của Ban điều hành, buổi họp có sự tham gia của PGS. TS Vũ Minh Phúc – Phó trưởng khoa Y, GS. Hồ Hội – Giám đốc chương trình CEP (qua Skype), đại diện của các bộ môn Nội, Ngoại, Sản và Nhi.

Buổi họp do Trưởng Ban của Ban điều hành ATCS chủ trì, Trưởng của Đơn vị Giáo dục và Đơn vị CNTT- Kỹ thuật có các báo cáo nội dung liên quan đến tình trạng cơ sở vật chất trang thiết bị, mô hình, camera phục vụ cho chương trình huấn luyện, trạm OSCE; đề xuất dự trù các trang thiết bị mô hình cho năm học mới; bên cạnh đó còn có báo cáo quan trọng liên quan đến kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên và đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng của năm 2, năm 3 trong năm học 2018 – 2019.

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên và đánh giá nhu cầu đào tạo.

Ban điều hành ATCS đề xuất các kế hoạch hành động liên quan đến việc sắp xếp lại chương trình huấn luyện kỹ năng và rà soát mục tiêu học tập phù hợp đối tượng; tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy, lượng giá OSCE và thống nhất nội dung huấn luyện cho các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng; sử dụng hiệu quả thời gian và mô hình hiện có tại trung tâm tạo điều kiện cho sinh viên thực hành kỹ năng nhiều hơn dưới sự quan sát và phản hồi của giảng viên; quay phim video kỹ năng thăm khám theo tài liệu tham khảo tại trung tâm; sử dụng hệ thống AIRS trong các buổi huấn luyện; lập kế hoạch huấn luyện NBC; đặc biệt tổ chức và tạo điều kiện cho sinh viên được thực hiện OSCE formative có giảng viên debriefing.

Ban Điều hành ATCS thảo luận các kế hoạch hành động trong năm học 2019 - 2020.