Nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng về cấp cứu y khoa cơ bản dành cho các bác sĩ thực hành tại bệnh viện, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) phối hợp với Bộ môn Hồi cấp cứu chống độc tổ chức lớp đào tạo liên tục về Cấp cứu y khoa cơ bản trong thực hành, khóa thứ 3 vào ngày 15 - 16/4/2021. Các học viên tham gia thực hành các tình huống mô phỏng cấp cứu y khoa thường gặp như sốc phản vệ, đau ngực cấp, hạ đường huyết, tụt huyết áp…Sau khóa học các học viên sẽ thực hiện phần kiểm tra đánh giá năng lực hành tại các trạm thi.

Thực hành các tình huống cấp cứu cơ bản thường gặp

Lượng giá kỹ năng thực hành cuối khóa học