Nhằm cải thiện năng lực thực hành kỹ năng y khoa cho sinh viên, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch thực hiện Formative OSCE như sau:

            Thời gian chi tiết của Formative OSCE:

                     Đợt 1: từ 21/6/2022 đến 30/6/2022

                     Đợt 2: từ 01/7/2022 đến 14/7/2022

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về Hướng dẫn thực hiện Formative OSCE để tránh sai sót.

ATCS.