Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện Kỹ năng giao tiếp, khám dấu hiệu sinh tồn, khám tổng quát như sau:

            Thời gian: lúc 13:30 - 16:50 từ ngày 03/10/2023 đến ngày 03/11/2023

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.