Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai Lịch giảng kỹ năng khám bụng, sơ cứu chấn thương, hồi sức cấp cứu cơ bản như sau:

            Thời gian: lúc 13:30 - 16:50 từ ngày 07/11/2023 đến ngày 24/11/2023

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.