Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch huấn luyện Module Da liễu như sau:

            Thời gian: từ 10/02/2022 đến 11/03/2022

            Giờ giảng: Buổi sáng từ 7g30 - 9g10 và 9g30 - 11g10. Buổi chiều từ 13g30 – 15g10 và 15g30 – 17g10

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.