Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) phối hợp với BM Sản thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ tư lịch huấn luyện Module Sản Phụ khoa I như sau:

            Giờ giảng: buổi sáng bắt đầu lúc 7g30, từ ngày 16/5/2022 - 20/5/2022

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.