Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện Module Tim mạch như sau:

            Thời gian: từ 12/01/2021 đến 22/01/2021

            Giờ giảng: từ 13g30 – 17g10

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.