Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) phối hợp với Bộ môn Phụ sản thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ tư lịch huấn luyện Thực hành Sản Phụ khoa 1 như sau:

     Thời gian:

- Buổi sáng: 7:30 - 10:50

- Buổi chiều: 13:30 - 16:50

      Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

      Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.