Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa lịch huấn luyện nhóm Kỹ năng Điều dưỡng như sau:

            Giờ giảng: bắt đầu lúc 13g30, từ ngày 27/8 - 20/09/2019

            Địa điểm: Skillslab Điều dưỡng - lầu 10

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Một số điều cần lưu ý để tránh sai sót.

Riêng buổi học đầu tiên (từ ngày 27/08 đến ngày 30/08/2019), sinh viên có mặt lúc 12g45 tại ATCS - lầu 11 để nghe thông báo và hướng dẫn về những quy định khi thực hành tại ATCS.

ATCS.