Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện kỹ năng khám bụng như sau:

            Thời gian: lúc 7g30 – 10g20 từ ngày 04/5/2022 đến 09/5/2022

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11           

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.