Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện Kỹ năng Hồi sức cấp cứu như sau:

            Thời gian: từ ngày 11/11 - 13/11/2019

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.