Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch huấn luyện Module khám Hệ thần kinh như sau:

            Thời gian: từ 08/6 đến 12/6/2020, từ 13g30 – 17g10

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

Tài liệu phổ biến cho Sinh viên về việc phòng chống dịch bệnh Viêm đường Hô hấp cấp (COVID-19)

ATCS.