Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa lịch huấn luyện Kỹ năng - khám Cơ xương như sau:

            Giờ giảng: bắt đầu lúc 13g30, từ ngày 07 - 10/05/2019

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.