Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch thực tập nghe tiếng tim, phổi qua Littmann 3200 và mô hình SAM II như sau:

            Thời gian: từ 31/8/2020 đến 18/5/2021, từ 13g30 – 17g10

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian, ca học trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.