Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) phối hợp với BM Nhi thông báo cho sinh viên Y đa khoa, Y học Dự phòng lịch huấn luyện kỹ năng Nhi như sau:

            Giờ giảng: sáng bắt đầu 7g30 và chiều 13g30 

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.