Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ 3 lịch huấn luyện nhóm kỹ năng Phẫu thuật thực hành như sau:

            Thời gian: từ ngày 02/01/2020 - 09/01/2020

            Địa điểm tập trung: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về thời gian và một điều cần chú ý trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.