Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) phối hợp với BM Sản thông báo cho sinh viên Y đa khoa lịch huấn luyện kỹ năng Sản đợt 2 như sau:

            Giờ giảng: bắt đầu 7g30, ngày 21 - 25/10/2019

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.