Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện Kỹ năng Sơ cứu chấn thương như sau:

            Giờ giảng: bắt đầu lúc 13g30 - 17g10, từ ngày 05/11 - 08/11/2019

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.