Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch huấn luyện kỹ năng sơ cứu chấn thương như sau:

            Thời gian: 13g30 – 17g10 từ ngày 26/4/2022 đến ngày 29/4/2022

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.