Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa và Y học Cổ truyền lịch huấn luyện Kỹ năng Tai Mũi Họng như sau:

            Giờ giảng: bắt đầu lúc 07g30, từ ngày 27/8/2019

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý theo file đính kèm để tránh sai sót.

ATCS.