Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch huấn luyện kỹ năng Module Da liễu như sau:

            Thời gian: từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.