Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng Phẫu thuật thực hành tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng; nay ATCS thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

   Đối tượng: Tổ 25 - 48 (Y2017)

   Môn thi: Kỹ năng Phẫu thuật thực hành

   Thời gian thi: 7g30 – 11g30, ngày 06/09/2019

   Địa điểm: Tập trung phòng huấn luyện 5, 6 (ATCS - lầu 11)

Chú ý:

  • Đề nghị sinh viên đọc kỹ THỜI GIAN VÀ QUI ĐỊNH TẬP TRUNG (tại đây) và HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH THI (tại đây) để tránh sai sót.
  • Sinh viên phải có mặt đúng giờ tập trung (như thông báo). Sinh viên đến trễ 30 phút sau thời gian tập trung sẽ không được dự thi đợt này.
  • Sinh viên CHỈ đem theo áo blouse, bảng tên, bút bi xanh, bút chì, cục tẩy vào khu vực thi (ATCS – lầu 11).
  • Sinh viên cần đem bút chì và cục tẩy để thực hiện phần thi trắc nghiệm.
  • Danh sách cấm thi sinh viên kỹ năng Phẫu thuật thực hành (xem tại đây)

 

ATCS.