Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) và Bộ môn Sản thông báo cho các tổ sinh viên đối tượng Y đa khoa và Y học dự phòng khối Y2015 lịch thi Sản đợt 3 như sau:

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch thi để tránh sai sót.

ATCS.