Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) và Bộ môn Tai Mũi Họng thông báo cho các tổ sinh viên Y đa khoa lịch thi kỹ năng Tai Mũi Họng như sau:

ATCS.