Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) và Bộ môn Tai Mũi Họng thông báo cho các tổ sinh viên Y đa khoa năm thứ 5 thời gian và địa điểm tập trung  thi kỹ năng Tai Mũi Họng như sau:

  • Thời gian thi: ngày 06 và ngày 08 tháng 07 năm 2020
  • Thời gian tập trung: 13 giờ 15
  • Địa điểm thi: Phòng Huấn luyện 4,5,6 (ATCS - lầu 11)
  •  
  • Chi tiết thông báo về lịch thi (xem tại đây)
  •  
  • Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.