Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Trung tâm thông báo đến sinh viên lịch thi lại lần 2 như sau:

           Đối tượng: Y2016

           Địa điểm tập trung: ATCS – lầu 11

           Ngày thi: 26/7/2019

           Thông báo chi tiết (Xem tại đây)

 

Lưu ý:
- Sinh viên nếu rớt lần 1 và đã thi lại lần 2 vào các đợt thi trong năm thì không được dự thi
đợt này.

- Sinh viên có tên trong danh sách thi lại nếu không đến dự xem như vắng mặt không phép.

- Sinh viên đăng ký thi trả nợ tại Tổ Quản lý Đào Tạo khoa Y đến hết ngày 24/07/2019.