Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Trung tâm thông báo đến sinh viên lịch thi lại lần 2 và trả nợ như sau:

  • Thời gian thi: bắt đầu 12 giờ 30, ngày 22/07/2019
  •  
  • Địa điểm: phòng huấn luyện 5, 6 – ATCS (lầu 11)
  •  

Lưu ý:

-      Sinh viên nếu rớt lần 1 và đã thi lại lần 2 vào các đợt thi trong năm thì không được dự thi đợt này.

-      Sinh viên có tên trong danh sách thi lại nếu không đến dự xem như vắng mặt không phép.

-      Sinh viên đăng ký thi trả nợ tại Tổ Quản lý Đào Tạo khoa Y đến hết ngày 18/07/2019.

                                                                                                                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019

                                                                                                                                                                                       Trưởng Trung tâm

                                                                                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                                                                  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh