Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng thuộc Module Da liễu và Module Nội tiết tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng thuộc các modules; ATCS thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

   Đối tượng: Tổ 1 - 48 (Y2017)

   Môn thi: Kỹ năng thực hành Module Nội tiết - Da liễu Y3

   Thời gian thi: 13g30 – 15g00 và 15g30 – 17g00, ngày 15-16/01/2020

   Địa điểm: Tập trung tại phòng Hội thảo (ATCS - lầu 11)

Chú ý:

 • Đề nghị sinh viên đọc kỹ THỜI GIAN VÀ QUI ĐỊNH TẬP TRUNG (tại đây) và HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH THI (tại đây) để tránh sai sót.
 •  
 • Đề nghị sinh viên đọc kỹ danh sách và thời gian qui định tập trung và hướng dẫn qui trình thi để tránh sai sót.
 •  
 • Sinh viên phải có mặt đúng giờ tập trung (như thông báo). Sinh viên đến trễ sau thời gian tập trung sẽ không được dự thi đợt này.
 •  
 • Sinh viên CHỈ đem theo áo blouse, bảng tên và bút viết vào khu vực thi (ATCS – lầu 11). Tuyệt đối KHÔNG mang điện thoại và các thiết bị truyền tin vào khu vực thi. Nếu bị phát hiện (dù không sử dụng), Trung tâm sẽ lập biên bản và đình chỉ thi.
 •  
 • Do sau khi thi xong sinh viên ra về bằng lối khác, không trở lại khu vực tập trung nên sinh viên hạn chế đem theo các vật dụng không cần thiết, hoặc gửi ở các nơi khác ngoài phạm vi ATCS – lầu 11. Trung tâm không có trách nhiệm bảo quản đồ cho sinh viên.
 •  
 • Giữ trật tự trong suốt thời gian diễn ra buổi thi.
 •  
 • Không ăn uống trong phòng tập trung.

 

ATCS.