Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch thực hành nghe tim, nghe phổi qua Littmann và mô hình SAM như sau:

            Thời gian: lúc 13g30 – 16g30 từ ngày 26/4/2022 đến ngày 21/7/2022

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.