Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch thực hành nghe tim, nghe phổi qua Littmann và mô hình SAM như sau:

            Thời gian: từ ngày 03/11/2023 đến ngày 17/5/2024

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch huấn luyện và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.