Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) và Bộ môn Ngoại thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch huấn luyện thực hành Ngoại khoa 1 như sau:

            Thời gian: ngày 31/10 - 03/11/2023 và ngày 09/4 - 11/4/2024

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

ATCS.