Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ ba lịch thực tập bù nghe tim qua Littmann 3200 và mô hình SAM như sau:

            Thời gian: các ngày từ 20/5 đến 05/6/2020, từ 13g30 – 17g10

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin trong Lịch huấn luyện để tránh sai sót.

Tài liệu phổ biến cho Sinh viên về việc phòng chống dịch bệnh Viêm đường Hô hấp cấp (COVID-19)

ATCS.