Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thông báo cho sinh viên Y đa khoa năm thứ hai lịch tự học Kỹ năng điều dưỡng như sau:

            Thời gian: từ ngày 02/10/2023 đến ngày 29/11/2023

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch tự học (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về Lịch tự học và Những điều cần lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.